≈вропейски съюз Ц ≈вропейски структурни и инвестиционни фондове
—поразумение за изпълнение на —тратеги€ за ¬одено от общностите местно развитие є –ƒ 50-198/29.11.2016г.
  ћ≈—“Ќј »Ќ»÷»ј“»¬Ќј √–”ѕј ј–ƒ»Ќќ - ƒ∆≈Ѕ≈Ћ  

 ќћ≈Ќ“ј–

   
”важаеми гости тук можете да попълните ваши€т коментар или препоръка.
ўе ви отговорим възможно най-бързо.
 

 ¬ашето име*:

 ≈-мейл адрес*:

 “ема:


 ¬ашето съобщение*:* ѕолетата със звездичка са задължителни!  

 

 


18 ƒекември 2014

”правителни€т съвет на —дружение с нестопанска цел Ућ»√ - јрдиноФ, на основание чл. 26 от «ёЋЌ÷ и във връзка с чл.13 от ”става на —дружението, свиква ќбщо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град јрдино, ул. ДЅели брезиФ 31 (в «аседателната зала на ќбщина јрдино), при следни€ проект за дневен ред: [...още]

05 ƒекември 2014

¬ъв връзка с организиране и провеждане на обучени€ и семинари за попул€ризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, ”—, бенефициенти и местни лидери, по —тратеги€та за местно развитие на —Ќ÷ Дћ»√ Ц јрдиноФ по ƒоговор є–ƒ 50-143/13.10.2011 г. за предостав€не на финансова помощ между ћ«’, ƒ‘«-–ј и —Ќ÷ Ђћ»√-јрдиної, каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ќоември 2013

—Ќ÷ Дћ»√ - јрдиноФ Ђ—дружениетої е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   ¬иж всички ї

2009-2023 © –еализиран с финансовата подкрепа на ѕ–—– 2007-2013