Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[15 Ноември 2009]

ПРОГРАМА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМА
ОБУЧЕНИЕ

на представители и потенциални членове на МИГ Ардино

Проект „ Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциална местна инициативна група на територията на община Ардино”
No: 431-2-03-05, Договор РД 50-188/03.06.09


МИГ, Работа в НПО. Финансиране на НПО
Обучение на Млади лидери

Място на провеждане: Залата на Общински съвет, Град Ардино, Община Ардино

15 ноември 2009г.


Времетраене

Тема

10:00 – 10:30

Регистрация на участниците в обучението

10:30 – 11:30

МИГ, Работа в НПО. Финансиране на НПО

11:30 – 12:30

Работа в работни групи

12:30 – 13:00

Въпроси-отговори. Дискусия

13:00 – 13:30

Кафе пауза


Посетено: 1927 пъти

<<< НАЗАД

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013