Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

[14 Ноември 2009]

ПРОГРАМА ОБУЧЕНИЕ


ПРОГРАМА
ОБУЧЕНИЕ

на представители и потенциални членове на МИГ Ардино

Проект „ Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциална местна инициативна група на територията на община Ардино”
No: 431-2-03-05, Договор РД 50-188/03.06.09

Място на провеждане: Залата на Общински съвет, Град Ардино, Община Ардино

14 ноември 2009г.Времетраене

Тема

10:00 - 10:30

Регистрация на участниците в обучението

10:30 - 12:00

Създаване на МИГ, Управление на МИГ, Органи на управление, Мобилизиране на ресурси

12:00 - 12:30

Въпроси-отговори. Дискусия

12:30 - 13:00

Кафе пауза

13:00 - 14:30

Работа в мрежа, Осигуряване на публичност, организиране на кампании

14:30 - 15:30

Работа във фокус групи

15:30 - 16:00

Кафе-пауза

16:00 - 17:00

Представяне на работата в фокус групите

Посетено: 1968 пъти

<<< НАЗАД

18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013