Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-198/29.11.2016г.
  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ  

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ


П О К А Н А

[18 Декември 2014]

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

П О К А Н А

[05 Декември 2014]

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

СНЦ „МИГ - АРДИНО” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ АСИСТЕНТ

[12 Ноември 2013]

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

СНЦ „МИГ - АРДИНО” ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ АСИСТЕНТ

[12 Ноември 2013]

СНЦ „МИГ - АРДИНО” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони. Едно от средствата за постигане на целите на сдружението е управление на стратегия за местно развитие (СМР).[...още]

П О К А Н А

[12 Януари 2012]

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 14.02.2012 г. от 17:00 ч., в град Ардино, ул. „Бели брези” 31, при следния дневен ред: [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[02 Юни 2010]

На 04 юни 2010 година МИГ- Ардино ще проведе планирани учебни посещения с МИГ от страната, [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[17 Април 2010]

Програма обучение на представители и потенциални членове на МИГ Ардино [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[16 Април 2010]

Дейности, които предстои да бъдат изпълнени през следващия отчетен период [...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[23 Ноември 2009]

На 23.11.2009 година в залата на Общински съвет, град Ардино от 10:00 часа ще се проведе обучение[...още]

СЪОБЩЕНИЕ

[23 Ноември 2009]

На 23.11.2009 година в залата на НЧ в с. Жълтуша от 13:00 часа ще се проведе обучение[...още]

ПРОГРАМА ОБУЧЕНИЕ

[15 Ноември 2009]

Обучение на тема: МИГ, Работа в НПО. Финансиране на НПО. Обучение на Млади лидери [...още]

ПРОГРАМА ОБУЧЕНИЕ

[14 Ноември 2009]

Обучение на представители и потенциални членове на МИГ Ардино.[...още]


   <<< НАЗАД


18 Декември 2014

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МИГ - Ардино”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл.13 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на сдружението на 23.01.2015 г.(петък) от 17:00 часа, в град Ардино, ул. „Бели брези” 31 (в Заседателната зала на Община Ардино), при следния проект за дневен ред: [...още]

05 Декември 2014

Във връзка с организиране и провеждане на обучения и семинари за популяризиране, информиране и публичност с членовете на екипа, УС, бенефициенти и местни лидери, по Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ – Ардино” по Договор №РД 50-143/13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ «МИГ-Ардино», каним всички заинтересовани, [...още]

12 Ноември 2013

СНЦ „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.[...още]

   Виж всички »

2009-2023 © Реализиран с финансовата подкрепа на ПРСР 2007-2013